Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Κοτσάκια μου... ( 15 )


Αλληλοσυμπληρωνούμε-
στα   και   χωριστά   δε   ζούμε...                           (Κ/Κ   ΙΔ΄- 669)

Τίοτα,   δε   ίνεται   να
σε   αναπληρώσει΄,   εσένα...                                      (Κ/Κ   ΙΔ΄- 632)

Καμμιά,   ποτέ   μου,   άλλη   σα-
ν   εσένα,   δεν  εγάπησα...                                        (Κ/Κ   ΙΕ΄- 639)

Αγαπώ   τηνε   κι   ανησυ-
χώ,   ά   δε   ν τηλεφωνήσει...                                 (Κ/Κ   ΙΕ΄- 947)

Που   αγαπώ   τηνε   κι   ανη-
συχώ   πολύ,   ά   δε   φανεί...                                 (Κ/Κ   ΙΕ΄- 948)

Ό,τι   πιό   αγαπημένο
έχω,   είσαι...   κι    επιμένω...                                (Κ/Κ   ΙΕ΄- 229)

Η   υναίκα,  όσα   κι   ά   ν τρα-
βά,   πάντ΄,   αγαπά   τον   άντρα...                      (Κ/Κ   ΙΔ΄- 670)                                                                                                                    Νίκος   Σαρρήςσ.σ.     :     ***   εννοείται   ότι   απαιτείται   άδεια,   για   να   τραγουδηθεί...
Τα   παραπάνω   κοτσάκια   μου,  έχουν   δημοσιευθεί   και   στο   f.b.   μου.

Τα   συγκεκριμένα   κοτσάκια   μου,   είναι    μιά   ενότητα,   θεματικά,   νοηματικά   και    ιστορικά.   Είναι,  δηλαδή,   ένας   κοτσάτος,   όπως   λέμε   στ΄  Απεράθου...(Δημοσιεύθηκε   21 / 9 / 2013,   στο   Blog   μου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου