Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

'' Υψέλι... '' ( 2 ).


Πάντα,   μού   ΄ρεσε   να   κυνηώ   τα   δύσκολα...                 
                                                                                                                                           Α''   -   111


Μέσα   μου   βράζει   αρχαίο   ελληνικό    αίμα...                   
                                                                                                             Α''   -   72


Ό,τι   κάνω,   πάντα,   θέλω   νά   ΄ναι,   απόλυτα,   τέλειο...   
Και   είναι.    (με   τα   δικά   μου   κριτήρια)                         Α''   -   285


Έχω   δικιά   μου    γραμματική...                          
                                                                                                             Α''   -   51


Είμαι   πολύ,  πολύ   πιό   πέρα,   απού   τα  κόμματα...              
                                                                                                             Α''   -   81

                                                                                                        Νίκος     Σαρρής
Απο   τη   συλλογή   μου  :     ''   Υψέλι...   ''.
σ.σ.     :     Οποιαδήποτε   αναφορά,   κοινοποίηση   ή   μεταφορά   φράσης,   γίνεται,   μό
νον,   με   την   προσθήκη   και   του   ειδικού   κωδικού   αριθμού,   που   την   συνοδεύει.(Δημοσιεύθηκε   23 / 11 / 2013,   στο   Blog   μου).

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Βάστα, λαέ μ΄ απάνω σου...


Βάστα,   λαέ   μ΄  απάνω   σου
η   μπόρα   να   περάσει,
μα   η    ζωή   σιά   -   σιά,
πάλι,   θα   ξανασάσει...                                      (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 151)

Βάστα,   λαέ   μ΄  απάνω   σου
--   χιλιοβασανισμένε ·
και   μη   μ πιστεύγεις,   τίοτα,
απ΄  όλα   όσα   λένε...                                          (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 155)

Βάστα,   λαέ   μ΄  απάνω   σου
και   μη   ν το   βάνεις   κάτω,
μα   μοναχοί   μας   βρίσκωμε
λύση   τω   μ προβλημάτω...                                 (Κ/Κ   ΤΕ΄- 145)

Τη   μ πλώρη   ξαναΰρισε
στη   δύσκολη   πορεία
κι   ηγέτης,   πάλι,   τω   λαώ,
γίνε   στην   ιστορία...                                          (Κ/Κ   ΤΕ΄- 148)
                                                                       Νίκος     Σαρρής   (Απρίλης   2010)Απο   τη   συλλογή   μου  :   ''   ΤΑ   ΤΡΑΟΥΔΙΑ   ΤΣΙ   ΚΡΙΣΗΣ   ''.

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Κοτσάκια μου... ( 15 )


Αλληλοσυμπληρωνούμε-
στα   και   χωριστά   δε   ζούμε...                           (Κ/Κ   ΙΔ΄- 669)

Τίοτα,   δε   ίνεται   να
σε   αναπληρώσει΄,   εσένα...                                      (Κ/Κ   ΙΔ΄- 632)

Καμμιά,   ποτέ   μου,   άλλη   σα-
ν   εσένα,   δεν  εγάπησα...                                        (Κ/Κ   ΙΕ΄- 639)

Αγαπώ   τηνε   κι   ανησυ-
χώ,   ά   δε   ν τηλεφωνήσει...                                 (Κ/Κ   ΙΕ΄- 947)

Που   αγαπώ   τηνε   κι   ανη-
συχώ   πολύ,   ά   δε   φανεί...                                 (Κ/Κ   ΙΕ΄- 948)

Ό,τι   πιό   αγαπημένο
έχω,   είσαι...   κι    επιμένω...                                (Κ/Κ   ΙΕ΄- 229)

Η   υναίκα,  όσα   κι   ά   ν τρα-
βά,   πάντ΄,   αγαπά   τον   άντρα...                      (Κ/Κ   ΙΔ΄- 670)                                                                                                                    Νίκος   Σαρρήςσ.σ.     :     ***   εννοείται   ότι   απαιτείται   άδεια,   για   να   τραγουδηθεί...
Τα   παραπάνω   κοτσάκια   μου,  έχουν   δημοσιευθεί   και   στο   f.b.   μου.

Τα   συγκεκριμένα   κοτσάκια   μου,   είναι    μιά   ενότητα,   θεματικά,   νοηματικά   και    ιστορικά.   Είναι,  δηλαδή,   ένας   κοτσάτος,   όπως   λέμε   στ΄  Απεράθου...(Δημοσιεύθηκε   21 / 9 / 2013,   στο   Blog   μου).

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

'' Απεραθίτικη Γραμματική... ''.     Ας   θυμηθούμε,   λίγο,   τα   σχολικά   μας   χρόνια.   Τότε,   που   καθόμαστε   στο   θρανίο   της   σχολικής   μας   αίθουσας   και   παρακολουθούσαμε   τον   δάσκαλο   να   μας   κάνει   μάθημα,   από   την   έδρα   και   δίπλα   του  τον   μεγάλο   μαυροπίνακα,   για   τις   αναλύσεις   των   μαθημάτων.   Το   θέμα   μας   θα   αφορά   την   γραμματική.   Ας   δούμε   λίγο   την   χρήση   της  Απεραθίτικης   γραμματικής,    στη   ροή   του   καθημερινού   λόγου.
 
      Ας  δούμε,     πως   κλίνουμε,     μερικά   ρήματα,   στ΄  Απεραθίτικα.

πααίνω
επάαινα
εδειάηκα
παημένος    είμαι
παημένος    ήμου
πααίνεις
επάαινες
εδειάηκες
παημένος    είσαι
παημένος    ήσου
πααίνει
επάαινε
εδειάηκε
παημένος    είναι
παημένος    ήτονε
πααίνωμε
επααίναμε
εδειάημα
παημένοι   είμεστα
παημένοι  ήμεστα
πααίνετε
επααίνετε
εδειάειτε
παημένοι    είστε
παημένοι    ήστε
πααίνουσι
επααίνασι
εδειάησα
παημένοι    είναι
παημένοι    ήτονεή  είμαι  παημένος
ή ήμου  παημένος
πηγαίνω
επήγαινα
πήγα
έχω   πάει
είχα   πάει

αγαπώ
εγάπου
εγάπησα
αγαπημένα    ΄χω
αγαπημένα    ΄χα
αγαπάς
εγάπας
εγάπησες
αγαπημένα    ΄χεις
αγαπημένα    ΄χες
αγαπά
εγάπα
εγάπησε
αγαπημένα    ΄χει
αγαπημένα    ΄χε
αγαπούμε
εγαπούμα
εγαπήσαμε
αγαπημένα   ΄χωμε
αγαπημένα  ΄χαμε
αγαπάτε
εγαπάτε
εγαπήσετε
αγαπημένα    ΄χετε
αγαπημένα   ΄χετε
αγαπούσι
εγαπούσα
εγαπήσασι
αγαπημένα  ΄χουσι
αγαπημένα   ΄χασιή  αγαπημένα  ΄χω
ή  αγαπημένα  ΄χα
αγαπώ
αγαπούσα
αγάπησα
έχω   αγαπήσει
είχα   αγαπήσει

τρέχω
ήτρεχα
ήτρεξα
τρεγμένα   ΄χω
τρεγμένα   ΄χα
τρέχεις
ήτρεχες
ήτρεξες
τρεγμένα   ΄χεις
τρεγμένα   ΄χες
τρέχει
ήτρεχε
ήτρεξε
τρεγμένα   ΄χει
τρεγμένα   ΄χε
τρέχωμε
ετρέχαμε
ετρέξαμε
τρεγμένα   ΄χωμε
τρεγμένα   ΄χαμε
τρέχετε
ετρέχετε
ετρέξετε
τρεγμένα   ΄χετε
τρεγμένα   ΄ χετε
τρέχουσι
ετρέχασι
ετρέξασι
τρεγμένα   ΄χουσι
τρεγμένα   ΄χασιή   τρεγμένα  ΄χω
ή   τρεγμένα  ΄χα
τρέχω
έτρεχα
έτρεξα
έχω  τρέξει
 είχα   τρέξει

κοιμούμαι
εκοιμούμου
εκοιμήθηκα
κοιμισμένος   είμαι
κοιμισμένος ήμου
κοιμάσαι
εκοιμούσου
εκοιμήθηκες
κοιμισμένος   είσαι
κοιμισμένος ήσου
κοιμάται
εκοιμούντανε
εκοιμήθηκε
κοιμισμένος   είναι
κοιμισμένοςήτονε
κοιμούμεστα
εκοιμούμεστα
εκοιμήθημα
κοιμισμένοιείμεστα
κοιμισμένοιήμεστα
κοιμάστε
εκοιμάστε
εκοιμήθητε
κοιμισμένοι   είστε
κοιμισμένοι  ήστε
κοιμούνται
εκοιμούντανε
εκοιμήθησα
κοιμισμένοι   ήτονε
κοιμισμένοι ήτονεείμαι   κοιμισμένος
ήμου   κοιμισμένος
κοιμούμαι
κοιμόμουνα
εκοιμήθηκα
έχω   κοιμηθεί
είχες   κοιμηθεί

-               
          --   Ωραία…   Και   τώρα   μπορείτε   να   βγείτε,   ήσυχα   -   ήσυχα,   για   διάλειμμα…
                                        
  
                                               Νίκος   Σαρρής   (Οχτώβρης   2012)  

σ. σ.   :  
(+ 347)           (Δημοσιεύθηκε   26 / 10 / 2012,   στο   Blog   μου).
                                                                                                                                                  

Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

'' Η Κρίση... ''Χρόνια   πολλά   σε   όλοι   σας,
να   χαίρεστε   τσ΄  αθρώποι   σας
κι   ωραία   να   κυλήσει,
όλ΄  η   χρονιά   η   φετεινή
κι   ας   τη   θωρρούσι   σκότεινη,
σ΄  Ανατολή   και   Δύση.                                                                      (Κ/Κ   ΕΓ΄- 13)Η   κρίση   ΄ναι   εικονική,
ιά   λίοι   και   ιά   μερικοί,
που   θέσι   να   σαστούσι·
κλείστε   τη   ν τηλεόραση,
--  ιατί   μας   ελωλάνασι  --
κι   ευτοί   ας   τη   θωρρούσι.                                                              (Κ/Κ   ΕΓ΄- 14)Τίοτα   μη  μ πιστεύγετε,
απ΄  όλα   ό,τι   λέεται,
κρίση   ΄ναι   και   περνάει ·
και   κάνετε   υπομονή,
να   φύει   η   κακόφωνη,
στο   διάολο  να   πάει...                                                                         (Κ/Κ   ΕΓ΄-15)


                 
                                                      Νίκος   Σαρρής     (Οκτώβρης   2008)


      σ.σ. :   Απο   τη   συλλογή   μου   :   ''   Τα    τραούδια   τσι   Κρίσης.   ''(Δημοσιεύθηκε   4 / 4 / 2012,   στο   Blog   μου).

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Αφιέρωμα, στην κ.Ειρήνη Κονιτοπούλου ...


Με   σένα   το   νησώτικο
αρχεύγει   και   τελειώνει,
ιατί   ΄σουν   η   αρχόντισσα,
που   είχε   τόσοι   χρόνοι.

          Είσαι   χρόνια   κερά - Ρήνη,
          ένας   μύθος,   που   δε   σβήνει...

Ήκαμες   το   νησώτικο
γνωστό   σ΄  όλη   τη   μ πλάση
και   χρόνια   τώρα,   βοηθάς,
το   γ κόσμο   να   ξεσκάσει...

          Άμα   γ ΄κούει΄   ο   κόσμος,   τα   νη-
          σώτικα,   το   νού   ν του   χάνει...

Ήπλωσες  το   νησώτικο
σ΄  Ανατολή   και   Δύση
κι   ο   Σύλλογος   των   Αξωτώ
θέλει   να   σε   τιμήσει.

          Έχεις   τραουδήσει   το   νη-
          σώτικο   50   χρόνοι... 


                                                                                    Νίκος   Σαρρής     (Απρίλης   2011 )

      σ.σ.   :   Το   τραγούδι   αυτό   το   έγραψα   για   την   εκδήλωση,   προς   τιμή   της   κ.   Ειρήνης   Κονιτοπούλου,   για   την   πολύχρονη   προσφορά   της    στο   νησιώτικο   τραγούδι,   που   διοργάνωσε,   στις   16 - 4 - 2011,   ο   Σύλλογος   Ναξιωτών   Αγίων   Αναργύρων,   στο   Μαρία  - Έλενα,   στους   Αγίους   Αναργύρους.   Τραγούδι   :     η  Ευδοκία   Γλέζου   κι   εγώ,   σε   συμβολική   συμμετοχή,    βιολί   :  Γιώργος   Μπελιώτης,  λαούτο  :   Κώστας   Χουζούρης,   στον   απεραθίτικο   ''  σκοπό   των   εκλοώ  ''.    (Υπάρχει   και   το   σχετικό   βιντεάκι.   Ελπίζω   να   καταφέρω,   κάποια   στιγμή,   να   το   ανεβάσω).
     Στο   τραγούδι   αυτό   εφήρμοσα   μιά   καινοτομία.   Στο   τρίτο   κοτσάκι,   που   κλείνει    το τραγούδι,   στην   επιστροφή   του,    στον   τέταρτο   στίχο,       αντικατέστησα   το   : ''  έχεις   τραουδήσει   το   νη-  '',   με   το   :   ''  του   Αιγαίου   αηδόνι  '',   και   έκλεισε   το   τραγούδι,   καταχειροκροτούμενο.   Δεν  χρειάζεται   να   γίνει   μόδα.   Το   εφάρμοσα   γιά   πρώτη   φορά.    Ήτανε   δοκιμαστικό,   στο   τραγούδι αυτό,   γιά   την   κ.   Ειρήνη   Κονιτοπούλου.   Χατήρι   της...

     Απο   τη   συλλογή   μου   :   ''   Τιμητικά   ''.


(Δημοσιεύθηκε   3 / 6 / 2012,   στο   Blog   μου).