Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

'' Απεραθίτικη Γραμματική... ''.     Ας   θυμηθούμε,   λίγο,   τα   σχολικά   μας   χρόνια.   Τότε,   που   καθόμαστε   στο   θρανίο   της   σχολικής   μας   αίθουσας   και   παρακολουθούσαμε   τον   δάσκαλο   να   μας   κάνει   μάθημα,   από   την   έδρα   και   δίπλα   του  τον   μεγάλο   μαυροπίνακα,   για   τις   αναλύσεις   των   μαθημάτων.   Το   θέμα   μας   θα   αφορά   την   γραμματική.   Ας   δούμε   λίγο   την   χρήση   της  Απεραθίτικης   γραμματικής,    στη   ροή   του   καθημερινού   λόγου.
 
      Ας  δούμε,     πως   κλίνουμε,     μερικά   ρήματα,   στ΄  Απεραθίτικα.

πααίνω
επάαινα
εδειάηκα
παημένος    είμαι
παημένος    ήμου
πααίνεις
επάαινες
εδειάηκες
παημένος    είσαι
παημένος    ήσου
πααίνει
επάαινε
εδειάηκε
παημένος    είναι
παημένος    ήτονε
πααίνωμε
επααίναμε
εδειάημα
παημένοι   είμεστα
παημένοι  ήμεστα
πααίνετε
επααίνετε
εδειάειτε
παημένοι    είστε
παημένοι    ήστε
πααίνουσι
επααίνασι
εδειάησα
παημένοι    είναι
παημένοι    ήτονεή  είμαι  παημένος
ή ήμου  παημένος
πηγαίνω
επήγαινα
πήγα
έχω   πάει
είχα   πάει

αγαπώ
εγάπου
εγάπησα
αγαπημένα    ΄χω
αγαπημένα    ΄χα
αγαπάς
εγάπας
εγάπησες
αγαπημένα    ΄χεις
αγαπημένα    ΄χες
αγαπά
εγάπα
εγάπησε
αγαπημένα    ΄χει
αγαπημένα    ΄χε
αγαπούμε
εγαπούμα
εγαπήσαμε
αγαπημένα   ΄χωμε
αγαπημένα  ΄χαμε
αγαπάτε
εγαπάτε
εγαπήσετε
αγαπημένα    ΄χετε
αγαπημένα   ΄χετε
αγαπούσι
εγαπούσα
εγαπήσασι
αγαπημένα  ΄χουσι
αγαπημένα   ΄χασιή  αγαπημένα  ΄χω
ή  αγαπημένα  ΄χα
αγαπώ
αγαπούσα
αγάπησα
έχω   αγαπήσει
είχα   αγαπήσει

τρέχω
ήτρεχα
ήτρεξα
τρεγμένα   ΄χω
τρεγμένα   ΄χα
τρέχεις
ήτρεχες
ήτρεξες
τρεγμένα   ΄χεις
τρεγμένα   ΄χες
τρέχει
ήτρεχε
ήτρεξε
τρεγμένα   ΄χει
τρεγμένα   ΄χε
τρέχωμε
ετρέχαμε
ετρέξαμε
τρεγμένα   ΄χωμε
τρεγμένα   ΄χαμε
τρέχετε
ετρέχετε
ετρέξετε
τρεγμένα   ΄χετε
τρεγμένα   ΄ χετε
τρέχουσι
ετρέχασι
ετρέξασι
τρεγμένα   ΄χουσι
τρεγμένα   ΄χασιή   τρεγμένα  ΄χω
ή   τρεγμένα  ΄χα
τρέχω
έτρεχα
έτρεξα
έχω  τρέξει
 είχα   τρέξει

κοιμούμαι
εκοιμούμου
εκοιμήθηκα
κοιμισμένος   είμαι
κοιμισμένος ήμου
κοιμάσαι
εκοιμούσου
εκοιμήθηκες
κοιμισμένος   είσαι
κοιμισμένος ήσου
κοιμάται
εκοιμούντανε
εκοιμήθηκε
κοιμισμένος   είναι
κοιμισμένοςήτονε
κοιμούμεστα
εκοιμούμεστα
εκοιμήθημα
κοιμισμένοιείμεστα
κοιμισμένοιήμεστα
κοιμάστε
εκοιμάστε
εκοιμήθητε
κοιμισμένοι   είστε
κοιμισμένοι  ήστε
κοιμούνται
εκοιμούντανε
εκοιμήθησα
κοιμισμένοι   ήτονε
κοιμισμένοι ήτονεείμαι   κοιμισμένος
ήμου   κοιμισμένος
κοιμούμαι
κοιμόμουνα
εκοιμήθηκα
έχω   κοιμηθεί
είχες   κοιμηθεί

-               
          --   Ωραία…   Και   τώρα   μπορείτε   να   βγείτε,   ήσυχα   -   ήσυχα,   για   διάλειμμα…
                                        
  
                                                              Νίκος   Σαρρής   

σ. σ.   :  
(+ 347)           


Από   το   βιβλίο   μου   :   ΄΄   Σταχολόημα...   ΄΄,   (2018).
                                                                                                                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου