Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Βάστα, λαέ μ΄, απάνω σου...


Βάστα,   λαέ   μ΄,  απάνω   σου
η   μπόρα   να   περάσει,
μα   η    ζωή   σιά   -   σιά,
πάλι,   θα   ξανασάσει...                                      (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 151)

Βάστα,   λαέ   μ΄,  απάνω   σου
--   χιλιοβασανισμένε ·
και   μη   μ πιστεύγεις,   τίοτα,
απ΄  όλα   όσα   λένε...                                          (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 155)

Βάστα,   λαέ   μ΄,  απάνω   σου
και   μη   ν το   βάνεις   κάτω,
μα   μοναχοί   μας   βρίσκωμε
λύση   τω   μ προβλημάτω...                                 (Κ/Κ   ΤΕ΄- 145)

Τη   μ πλώρη   ξαναΰρισε
στη   δύσκολη   πορεία
κι   ηγέτης,   πάλι,   τω   λαώ,
γίνε   στην   ιστορία...                                          (Κ/Κ   ΤΕ΄- 148)
                                                                                      Νίκος     Σαρρής 


Από   τη   συλλογή   μου  :   ''   ΤΑ   ΤΡΑΟΥΔΙΑ   ΤΣΙ   ΚΡΙΣΗΣ   ''.


Από   το   βιβλίο   μου   :   ''   Σταχολόημα...   '',   (2018).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου