Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

'' Πνευματικό Χρέος... ''.Σ΄  όλες   τσι   δύσκολες   στιγμές,
όπου    περνούσ΄  οι   Τόποι,
πρέπει   να   μπαίνουσ΄  αμπρουστά
πνευματικοί   αθρώποι...                                              (Κ/Κ   ΤΕ΄- 459)

Ετσά ν  κι   εώ,   Πατρίδα   μου,
σα   Χρέος   μου    το   κάνω ·
και   πάντα,   θα   σε   βοηθώ,
ιά   να   τραβάς,   ιά   πάνω...                                      (Κ/Κ   ΤΕ΄- 460)

Πρέπει   να   δώσωμ΄  ώθηση,
η   χώρα   ά   γ   '' καθίσει  ''...
να   πάρει,   πάλι,   αμπρουστά
και   να   ορθοποδίσει...                                                (Κ/Κ   ΤΕ΄- 461)

Παίρνω   κι   εώ,   Πατρίδα   μου,
το   θάρρος   και   σου    γράφω
τραούδια,   ιά   θα   σ΄   αγαπώ,
ώσπου   να   μπώ   στο   ν τάφο...                               (Κ/Κ   ΤΕ΄- 462)                                                                                      Νίκος   Σαρρής   


Από   την   συλλογή   μου   :    ''   ΤΑ   ΤΡΑΟΥΔΙΑ   ΤΣΙ   ΚΡΙΣΗΣ   ''.


Από   το   βιβλίο   μου   :   ''   Σταχολόημα...   '',   (2018).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου