Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

'' Ακούω κόσμο και ντουνιά... ''.


Αρρώσκεια   εκατάντησε   
το   πάθος   μου   ιά   σένα ·
και   είχα   όνειρα   πολλά,
ιά   σένα,   καμωμένα.                                               (Κ/Κ    ΤΕ ΄- 241)

Καλά   -   καλά   πουπούλησες
το   αίμα   τω    γ κοκκάλω,
πό΄  ΄χω,    που   με   τη   σκέψη   σου
ζώ   και   με   τίοτ΄  άλλο.                                           (Κ/Κ   ΤΕ ΄- 242)

Ιά    σκέψου   πως   σ΄  εγάπησα...
και   ίντα   ΄χω   τραβήξει
και   πως   ευτός   ο   έρωτας,
ποτέ,   δεν   είχε   λήξη.                                              (Κ/Κ   ΤΕ ΄ - 243)

Ακούω   κόσμο   και   ντουνιά
ό,τι   τσι  τρώσ΄  οι   πόνοι,
μα   πες   μου,   τι   να   πώ   κι   εώ,
τώρα,   δεκάδες,   χρόνοι.                                         (Κ/Κ   ΤΕ ΄- 244)                                                                                          Νίκος   Σαρρής   


Από   το   βιβλίο   μου   :   ''   Σταχολόημα...   '',   (2018).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου