Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

'' Υψέλι... '' ( 5 ).


Στην   Ελλάδα,   όλο   θαρρούσι...     
                                                                                                                          (Α''  -   1162)

Μ΄  ένα   χαμόελο,   ανοίουσι   πιό  εύκολα   οι   πόρτες...                                                                                                                                      (Α''   -   921)

Τα   τραούδια   μου   ΄ναι,   το     χρέος   μου   στην   αθρωπότητα...        
                                                                                                                          (Α''   -   662)

Τ΄  Απεράθου   δεν   ήνοιωσε,   ποτέ,   την    ανάγκη   να   βγάλει   τραουδιστές.   Ιατ΄  ετραουδούμα   ν   όλοι...                                 
                                                                                                                          (Α''   -   631)

Αλυσοδένουσι   τη   γής...                          
                                                                                                                          (Α''   -   1185)


                                                                       Νίκος     Σαρρής

Απο   τη   συλλογή   μου   :   ''   Υψέλι...   ''
σ.σ.      :     Οποιαδήποτε   αναφορά,   κοινοποίηση   ή   μεταφορά   φράσης,   γίνεται,    μόνον,   με   την   προσθήκη   και    του   ειδικού   κωδικού  αριθμού,   που   την   συνοδεύει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου