Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

'' Υψέλι... '' ( 4 ).Πάντα,   μού   ΄ρεσε   ν΄  ανοίω   στράτες...             
                                                                                                                         (Α''   -   753)

Ορτσάρετε   τα   πανιά   και   μπροστά,   ρέ...                          
                                                                                                                        (Α''   -   981)

Είμεστα   σ΄  ένα   τρελλοβάπορο,   που   δεν   ηξέρει   καένας   ίντα   του   ίνεται   και   ιά   πού   πάμε... 
                                                                                                               (Α''   -   1043)                                                                                         
                                                                                                            
Η   σκέψη,   ζεματά...
                                                                                                                     (Α''   -   661)


...    Ένα   απεραθίτικο   κοτσάκι,   δε   γ κάνουσι   όλα   μαζί...
                                                                                                                   (Α''   -   906)


                                                                                                            Νίκος   Σαρρής

Από   τη   συλλογή   μου   :   ''   Υψέλι...   ''

σ.σ.     :     Οποιαδήποτε   αναφορά,   κοινοποίηση   ή   μεταφορά   φράσης,   γίνεται,     μόνον,   με    την  προσθήκη   και     του   ειδικού   κωδικού   αριθμού,  που   την  συνοδεύει.


Από   το   βιβλίο   μου   :   ''   Σταχολόημα...   '',   (2018).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου