Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

'' Υψέλι... '' ( 3 ).


Θωρρώ,   πολύ,   πολύ   πιό   μπροστά   και   πιό   πέρα...
                                                                                                                                (Α''   -   714)

Του   σημερνού   Έλληνα,   όλο   οι   άλλοι   του   φταίσι...
                                                                                                                                (Α''   -   391)

Ο   πόνος   είναι   μεγάλος   δάσκαλος...
                                                                                                                                (Α''   -   15)

Τα   κοτσάκια,   είναι   κομμάθια   απο   καθαρό   χρυσάφι...
                                                                             (Α''   -   431)

                                                                                                                         
Όλα   οδηγούσι   σε   πορεία   αμμοποίησης   του   ατόμου...
                                                                                                                                 (Α''   -   415)


                                                                                   Νίκος     Σαρρής

Απο    τη   συλλογή   μου   :   ''   Υψέλι...   ''.
σ.σ.     :     Οποιαδήποτε   αναφορά,   κοινοποίηση   ή   μεταφορά   φράσης,   γίνεται,   μό-
νον,   με   την   προσθήκη   και   του   ειδικού   κωδικού   αριθμού,   που   την    συνοδεύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου