Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

'' Το κινητό, μο΄ ΄ζήτηξες... ''


Το   κινητό,   μο΄  ΄ζήτηξες
κι   είπες   πως   θα   με   πάρεις
και   μού   ΄ναψες   μιά   πυρκαϊά,
που   τσι   φυσά   10 άρης.                                      (Κ/Κ   ΤΑ΄-  170)

Τον   αριθμό   του  κινητού
ιάντα   κι   εζήτας   τονε
και   τώρα,  πάλ΄,   η   έννοια   σου
κι   οι   σκέψες   θα   με   τρώνε.                           (Κ/Κ   ΤΑ΄- 171)

Τι   το   ΄θελες   το   κινητό
κι  ήρθες   να   το    ζητήσεις
και    στη   γ καρδιά   μου   ξύπνησες
χιλιάδες   αναμνήσεις.                                           (Κ/Κ   ΤΑ΄- 172)

Το   κινητό,   πον   ήξερα
ιάντα   κι   εΰρεψές   μου
και   νοιώθω   πως   δε   σέ   ΄βγαλα
απ΄  το   μυαλό,   ποτές   μου.                                (Κ/Κ   ΤΑ΄- 173)

                                                                            
                                                    Νίκος   Σαρρής     (Απρίλης   2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου