Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

'' Υψέλι... '' ( 1 ).

Καμμιά   σοβαρή   αγάπη,   δε   βαστά   λιγώτερο   απο  
μιά   ζωή...         
 .                                                                                                         (Α''   -   11)


Πάντα,   εχοχλάκα   το   αίμα   μου...       
                                                                                                           (Α''   -   25)


Καένας,   δεν   είναι   υποχρεωμένος,   να   μας   αγαπά...        
                                                                                                           (Α''   -   33)


Άλλο   στιχουργός,   άλλο   ποιητής...                                                       
                                                                                                                              (Α''   -   35)


Όλα   ΄ναι   κανονισμένα...                                                                         
                                                                                                           (Α''   -   225)
  

                                                                          Νίκος     Σαρρής 
 
Απο   την   συλλογή    μου    :   ''    Υψέλι...   ''
σ.σ.     :     Οποιαδήποτε   αναφορά,   κοινοποίηση   ή   μεταφορά   φράσης,   γίνεται,    μόνον,    με   την   προσθήκη   και   του   ειδικού   κωδικού   αριθμού,      που   την   συνοδεύει.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου