Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Μικρό Βιογραφικό Σημείωμα...


         


        Γεννήθηκα   και   μεγάλωσα   στ΄  Απεράθου   της   Νάξου   και   μιλώ,   ακόμα,   τα    γνήσια   απεραθίτικα,   σκόπιμα   και   συνειδητά   και   από   χρέος…
       Τομείς  που   αγάπησα   και   στους   οποίους   αφιέρωσα   πολλά   χρόνια   από   την   ζωή   μου,   είναι   :   Η   φιλοσοφία,   η   ψυχολογία,   η   στιχουργική   (46   χρόνια),   η   αρχαιολογία,   η   γεωγραφία,   η   φυσιογνωμική,   το   management   (29.400   h.),   τα   έπιπλα   κουζίνας   (27    χρόνια),    ο   αγροτισμός,   το   Karate   (46   χρόνια),   η   γνώση,   η   φύση,   η   φωτογραφία,   το   ψάρεμα,   τ΄  Απεράθου,   η   Μουτσούνα,   η    Νάξος,   η   Ελλάδα,   η   γης  ολόκληρη…

        Έχω    επινοήσει   το   Kanzen   management,   για    πρωταθλήτριες    εταιρείες.
     Έχω   επινοήσει   το   Kansei   Ryu   Karate,   για   μόνον   χρυσά   μετάλλια,   με   δεκαετή   πρακτική   εφαρμογή.
       Οργανώνω,   τελειοποιημένα,   λειτουργίες   επιχειρήσεων,   οργανισμών,   κρατών,   κλπ.

       Προσωπικά   μου   ρεκόρ   :
Pushups   :   330   (1981).     Situps  :   420   (πολλές    φορές).
       Έχω   βγάλει   και   γράψει,   δικά   μου,   :   21.530+    κοτσάκια,   τετράστιχα,   εξάστιχα   και   οκτάστιχα   (κοτσάκια   17.070 +,    τετράστιχα   4.030+,   εξάστιχα   330+,   οκτάστιχα   110+).
       Πάντοτε,   το   παράκανα   στο   διάβασμα,   στο   γράψιμο,   στη   δουλειά,   στην   προπόνηση,   στο   ήθος,   στην   οργάνωση    και   στην   τελειότητα   σε   ό,τι   έκανα…     Αλλά   δεν   το   μετάνοιωσα   και   ποτέ…
       Στο   Karate,   όλοι   μου   οι   αθλητές   έπαιρναν,   πάντα,    μόνο,   χρυσά   μετάλλια…
       Έχω   γράψει   αρκετές   δεκάδες   βιβλία   και   εργασίες,   με   θεματολογία,   κυρίως,   για   την   Νάξο,   αλλά   και   γενικότερου   ενδιαφέροντος.  Αποσπάσματα   και   περικοπές   τους   υπάρχουν   δημοσιευμένα,   κυρίως,      σε  εφημερίδες,  στο   f.b.   μου  και   σε   αυτό   το   blog.

       Το   συγκεκριμένο   blog      θα   χρησιμοποιηθεί ,   συμπληρωματικά   και   σε   συνδυασμό   με   το   f.b.     μου,   για   καλύτερη   και   λεπτομερέστερη   ανάλυση   και   εφαρμογή   στην   πράξη,   όσων   θεμάτων   δημοσιεύω. 
       Θα   δημοσιεύω   --   τώρα,   που   υπάρχω,   ακόμα   --      δικά   μου   κοτσάκια,   τετράστιχα,   εξάστιχα,   οκτάστιχα   και   γενικότερου   ενδιαφέροντος   σχετικά   θέματα.

..............................................................................

σ.σ.   :   Τα   blogs   μου   :


  1.          Νίκος   Σαρρής   :   ''   Τα  τραούδια   μου...   ''.  
  2.     ''   Τ΄  Απεράθου   της   καρδιάς   μου...   ''.   Νίκος   Σαρρής
  3.     ''   Η   Μουτσούνα,   που   λάτρεψα...   ''.      Νίκος   Σαρρής
  4.     ''   Λαογραφικά   Απεράθου   Νάξου...   ''.    Νίκος   Σαρρής
  5.     ''   Νάξος,   αγάπη   μου...   ''.                               Νίκος   Σαρρής 


                                                                                                                                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου