Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

'' Νά ΄ξερα και πώς ήντεξες... ''.


Νά   ΄ξερα   κι   ίντα   θα   μου   πείς
μετά    ΄απού   τόσοι   χρόνοι,
που   τρέμω   η   αγάπη   μας
μη   μ πκιάσει   και   φουντώνει.                     (Κ/Κ   ΤΑ΄- 305)

Πον   ήξερα   η   πρώτη   σου   
ερώτηση   ποιά   θά   ΄ναι,
που   τόσα   χρόνια   ΄ενέμενες 
και   φύασι   και   πάνε.                                     (Κ/Κ   ΤΑ΄- 306)

Δύναμη   βάνω  να   σταθώ
μπροστά   στο   παρακάλι,
που   τρέμω   η    αγάπη   μας
μπροστά   μη   βάλει,   πάλι.                             (Κ/Κ   ΤΑ΄- 307)

Νά   ΄ξερα   και   πώς   ήντεξες
τόσω   χρονώ   τσι   πόνοι,
που   μόνου   ΄να   χαμόελο
και   μιά   μαθιά   λυτρώνει...                           (Κ/Κ   ΤΑ΄- 308)

 
                                                              Νίκος   Σαρρής     (Ιούνης   2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου