Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

'' Δε θέλω, πιά... '' .


Δε   γκ ξέρω,   πιά,   πώς   να   φερθώ,
τώρα,   στσι   συναντήσεις ·
χίλια   συγνώμη,   σου   ζητώ,
μη   με   παρεξηγήσεις.                                           (Κ/Κ   ΤΑ΄- 327)

Θα   πρέπει,   πιά,   να   σε   θωρρώ,
σα   νά   ΄σαι   μιά   τυχαία ·
σα   να   μην   ήλαχε,   ποτέ,
να   κάτσωμε   παρέα.                                             (Κ/Κ   ΤΑ΄- 328)

Δε   μ πρέπει   να   χαμοελώ,
ούτε   να   σ΄  αξανοίω,
να   μη   θαρρείς   πως   πολεμώ 
πληές   παλιές   ν΄  ανοίω.                                       (Κ/Κ   ΤΑ΄- 329)

Δε   θέλω,   πιά,   να   σου   ξυπνώ,
τίοτα,   μες   στη   σκέψη
κι   ας   μό΄  ΄χεις   τόσα   --   παιδικά   --
όνειρα,   καταστρέψει...                                        (Κ/Κ   ΤΑ΄- 330)                                                                         Νίκος   Σαρρής     (Ιούνης   2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου