Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Κοτσάκια μου... ( 14 )


Στο   μυαλό   μου   μπαίνεις   κι   αλω-
νίζεις,   πάθος   μου   μεγάλο...                                   (Κ/Κ   ΙΕ΄- 833)

Κάνω  το,   που  μπαίνεις   κι   αλη-
τεύγεις   στο   μυαλό,   χαλάλι...                                (Κ/Κ   ΙΕ΄- 979)

Στα   όνειρά   τζι,   όλο   με
θωρρεί,   που   έρωτα   ΄χωμε...                                 (Κ/Κ   ΙΕ΄- 838)

Είν΄  ο   έρωτάς   μας,   σαν   η-
φαίστειο,   που   λάβα   βγάνει...                              (Κ/Κ   ΙΕ΄- 533)

Ιάντα   να   μην   έρθεις,  πιό   νω-  
ρίς,   να   μη   ΄δώ   τόσο   πόνο...                              (Κ/Κ   ΙΔ΄- 205)

Ήτον΄  η   διαβεβαίω-
σή   σου,   ό,τι   πιό   ωραίο...                                       (Κ/Κ   ΙΕ΄- 890)

Απο   μι΄  αγκαλιά,   καλύτε-
ρο   φάρμακο,   δε   θα   βρείτε...                              (Κ/Κ   ΙΣΤ΄- 7)

                                                                                       
                                                                           Νίκος   Σαρρής

σ.σ.   :     ***   εννοείται   ότι   χρειάζεται    άδεια,   για   να  τραγουδηθεί...
Τα   παραπάνω   κοτσάκια   μου,   έχουν   δημοσιευθεί   και   στο   f.b.   μου.

Τα   συγκεκριμένα   κοτσάκια   μου,   είναι   μιά   ενότητα,  θεματικά,   νοηματικά   και   ιστορικά.   Είναι,   δηλαδή,   ένας   κοτσάτος,   που   λέμε   στ΄  Απεράθου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου