Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Κοτσάκια μου... ( 12 )


Τσι   ζωής   μου   ήρθες   κι   ήλλα-
ξες   --   με   άσπρο,   τη   μαυρίλα...                (Κ/Κ   ΙΔ΄- 910)

Που   τη   ζωή   μου   έχεις   α-
λλαγμένη,   που   σε   γνώρισα...                          (Κ/Κ   ΙΔ΄- 911)

Πααινόρχεται   στα   όνει-
ρά   μου   και   πνοή   μου   δώνει...                (Κ/Κ   ΙΔ΄- 912)

Ήρθες   κι   ήλλαξές   μου   τη   ζω-
ή   μου,   πού   ΄το   ΄ν ΄  όλο   γκρίζο...         (Κ/Κ   ΙΔ΄- 914)

Τσι   ζωής   μου,   δώνεις   δύνα-
μη   ν΄  αντέχει,   τούτα  -   ΄κείνα...                (Κ/Κ   ΙΕ΄- 137)

Τσι    ζωής    μου   είσαι   στήρι-
γμα    και   τη   βαστάς   μη   ύρει...                  (Κ/Κ   ΙΕ΄- 138)

Τσι    ζωής   μου   ΄δωκες   νόη-
μα,   πο΄  ο   πόνος   τηνε   τρώει...                   (Κ/Κ   ΙΕ΄- 139)

Με   κάνεις   και   ξεχνώ  τα   βά-
σανα   και   όλα   τα   στραβά...                              (Κ/Κ    ΙΕ΄- 140)

                                                                              Νίκος   Σαρρής

σ.σ.   :     ***   εννοείται,    πως    χρειάζεται   άδεια,   για   να   τραγουδηθεί.
Τα   παραπάνω   κοτσάκια   μου,   έχουν   δημοσιευθεί    και   στο   f.b.   μου.

Τα   συγκεκριμένα    κοτσάκια   μου   αποτελούν   μιά   ενότητα,   θεματικά,   νοηματικά   και   ιστορικά.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου