Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

'' Μιά - μιά μαζεύγω τσι μαθιές... ''


Μιά   -   μιά   μαζεύγω   τσι   μαθιές,
ιά   να   μπορώ   να   ζήσω...
που   ρίχνεις   και   βοήθα   με,
ιά   θα   ψυχοραΐσω.                                      (Κ/Κ   ΤΔ΄- 37)

Μιά   -   μιά   μαζεύγω   τσι   μαθιές,
τσ΄  εμάτες    με   αρμύρα ·
και   ζώ   μ΄  ευτές   από   μικρός,
που   τα   φιλιά   σου   πήρα.                        (Κ/Κ   ΤΔ΄- 38)

Μιά   -   μιά   μαζεύγω   τσι   μαθιές,
σε   τάξη   και  τσι   βάνω,
ιά   να   τσι   κάμω   ποίηση,
ότι   να   πά΄   Απάνω.                                   (Κ/Κ   ΤΔ΄- 39)

Μιά   -   μιά   μαζεύγω   τσι   μαθιές,
καμμιά   μη   μου   ξεφύει,
ιατί   ΄ν΄  η   ώρα,   πό΄  ΄χωμε,
--   σα   θωρριστούμε   --  λίη.                       (Κ/Κ   ΤΔ΄- 40)


                                                                     Νίκος   Σαρρής     (Αύγουστος   2009)             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου