Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

'' Σ΄ έχω σαν κάτι ιερό... ''


Τη   σκέση,   κάτι   ιερό,
πού   ΄χαμε   τη   ΄θεώρρου
και   να   τη   δώ   αλλιώτικα,    
ποτές   μου,   δεν   εμπόρου.                  (Κ/Κ   ΤΓ΄- 65)

Επόμεινες   μες   στο   μυαλό,
μιά   ν άγια   εικόνα,
που   έχω   και   ζεσταίνομαι,
τσι   νύχτες   του   χειμώνα.                   (Κ/Κ   ΤΓ΄- 66)

Σαν   ιερή   και   άγια
εικόνα,   πό΄  ΄χει   φήμη
τεράστια... ,   επόμεινες
στη   μ παιδική   μου   μνήμη.               (Κ/Κ   ΤΓ΄- 67)

Θα   μείνει   ένα   όνειρο,
πάντα,   να   συβολίζει,
εκείνο   π΄   αγαπά   πολύ
και   ζεί   ιατί   ερπίζει.                           (Κ/Κ   ΤΓ΄- 68)


                                                                     Νίκος   Σαρρής     (Δεκέβρης   2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου