Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

'' Πως θά ΄θελα να σε θωρρώ... ''


Χιλιώ   χρονώ   θα   ίνουμου
και   θά   ΄κανα   κι   εσένα,
άν   ήτονε   να   μ΄  αγαπάς,
μάθια   μ΄  αγαπημένα.                           (Κ/Κ   ΤΒΒ΄- 295)


Δε   μ μπρόκειται   ενόσο   ζώ
και   βρίσκομαι   στη   μ πλάση,
η   πονεμένη   μου   καρδιά,
ποτέ,   να   σου   ξεχάσει.                       (Κ/Κ   ΤΒΒ΄- 347)


Νά   ΄ξερα   και   καμμιά   βολά
ν τυχαίνει   και   θυμάσαι,
που   μού   ΄λεες,   πως   μ΄  αγαπάς
και   πως   δικιά   μου   θά   ΄σαι...         (Κ/Κ   ΤΒΒ΄- 341)


Πως   θά   ΄θελα   να   σε   θωρρώ,
στη    στράτα   κάπου  -  κάπου,
ιά   να   ξαναθυμίζομαι
τα   χρόνια,   που   σ΄  εγάπου...               (Κ/Κ   ΤΒΒ΄- 38)


                                                         Νίκος   Σαρρής     (Ιούλης   1984)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου