Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

" Σε ΄γάπου και σε λάτρευγα... "


Σε   ΄γάπου   και   σε   λάτρευγα,
γλυκό   μου   βασανάκι
και   ήμεστα   σε   έρωτα   
την   εποχή   εκείνη ·
μα   θά   ΄δες   πως   περίσσευγα
κι  εΐνηκες   φαρμάκι
και   δεν   ήφηκες   τίοτα
κι   ελεεικό   να   μείνει.                                   (Κ/Κ   ΟΔ΄- 18)

Ιά   μένα   ήσουν   όνειρο
αγάπης   και   λατρείας
κι  ο   έρωτας   ο   τρυφερός
τω   μ παιδικώ   μου   χρόνω ·
κι   έγινες   δάκρυ   αρμυρό,
μιας   θεϊκής   ουσίας,
πού   ΄πες   --   κι   επόμεινα   ξερός  --  :
 --   Φώς   μου,   ιά  σένα   λιώνω...              (Κ/Κ   ΟΔ΄- 19)


                                                   Νίκος   Σαρρής     (Αύγουστος   2009)

σ.σ.   :    Αυτός   είναι   ο  δικός   μου   τύπος   οκτάστιχου,   που   είναι   και   ο   δυσκολό-
τερος.    Έχω   βγάλει   και  τον  σκοπό   του  (την   μουσική  του)      για   να   τραγουδιώ-
νται    όλα  μου   τα   οκτάστιχα.   Θα   αναφερθώ   σ΄  αυτόν   σε   ειδικό   θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου