Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Κοτσάκια μου... ( 6 ).


Ανάθεμά   το   μ που   θα   με-
τανιώσει,   που   χωρίσαμε...                   (Κ/Κ   Γ΄- 648)

Μέ   ΄πηρε,   μα   τσι   τό   ΄κλεισα,
τηλέφωνο   και   θα   λυσσά...                 (Κ/Κ   Β΄- 583)

Εμετάνιωσε   και   τό   ΄μα-
θα,   αλλά   πονώ,   ακόμα...                     (Κ/Κ   Β΄- 512)

Ήλεά   το,   ΄ώ,   πως   θα   το
μετανιώσ΄  ευτή   και   νά   το...               (Κ/Κ  Β΄- 533)

Δος   τσ΄  εσύ   τα   χαιρετίσμα-
τα   κι   ας   τη   βαστά   το   πείσμα...     (Κ/Κ   Β΄- 309)

Το   " σ΄  αγαπώ "   κι   αλήθεια   να
το   λες,   δε   σου   μιλώ,   ξανά...            (Κ/Κ   ΙΓ΄- 921)

Ιά   μένα,   μιά   παλιά   υπό-
θεσ΄  ήσου   κι   ίντα   και   λοιπό...         (Κ/Κ   Ε΄- 681)


                                                                           Νίκος   Σαρρής

Ανήκουν   στην   κατηγορία   :   πεισματικά   κοτσάκια.

σ.σ.   :   ***   εννοείται,   πως   θέλει   άδεια,   για   να   τραγουδηθεί.
Τα   παραπάνω   κοτσάκια   μου,   έχουν   δημοσιευθεί   και   στο   f.b.   μου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου