Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

" Έρι - έρι... " , μου. ( 1 )


Έρι   -   έρι   -   έρι,
η   καρδιά   μου   λιώνει,
ιατί   δε   μπορεί,   συ-
χνά,   να   σ΄  ανταμώνει...             (Κ/Κ   ΤΑ΄- 78)

Έρι   -   έρι   -   έρι,
ιάντ΄  άμα   μ πονούμε,
δε   λέμε   στον   άλλο
πως   τον   αγαπούμε...                      (Κ/Κ   ΤΑ΄- 80)

Έρι   -   έρι   -   έρι,
νά   ΄μεστα   ειτόνοι,
να   μην   είχε   η   κα-
ρδιά   μου    τόσοι   πόνοι...            (Κ/Κ   ΤΑ΄- 82)

Έρι   -   έρι   -   έρι,
νά   ΄τονε   να   μπόρου
νά   ΄μεστα   ειτόνοι
και   να   την   εθώρρου...                (Κ/Κ   ΤΑ΄- 83)                                                                            Νίκος   Σαρρής  

σ. σ.   :   ***   εννοείται,   πως   θέλει   άδεια,   για   να   τραγουδηθεί...  

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου