Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Κοτσάκια μου... ( 1 )Των   αθρώπω   οι   καρδιές,   συ-
νέχεια,   αγάπες   θέσι...                                (Κ/Κ   Η΄- 475)

Φεγγάρι   μου,   τη   στράτα   θά
΄χασες,   ιά   το   ν Τριάκαθα...                     (Κ/Κ   Ι΄- 411)

Πάνω   σου,   πολλά   ποντάρι-
σα,   μα   χάθηκες,   φεγγάρι...                     (Κ/Κ   Θ΄- 7)

Σε   καμμιά,   μαζί   ν τζι   μιά   ζω-
ή,   πως   θά   ΄μαι,   πιά,   δε  ν τάζω...       (Κ/Κ   ΣΤ΄- 918)

Τη   μαθιά   σου,   τη   μ πολύ   ω-
ραία,   παίρνω,   που   θα   φύω...                 (Κ/Κ   ΙΔ΄΄- 291)

Είχε   μέσα   νάζι   η  μα-
θιά   σου   κι   ήτο    ν τόσο   χύμα...             (Κ/Κ   ΙΔ΄- 228)

Πως   να   τηνε   ξεχάσω   τη
μαθιά   σου,   την   ατέλειωτη...                    (Κ/Κ   ΙΔ΄- 337)


 
                                                       Νίκος   Σαρρής   

(σ.σ:   ***   εννοείται,   πως   θέλει   άδεια,   γιά    να   τραγουδηθεί...)

Τα   παραπάνω   κοτσάκια   μου   έχουν   δημοσιευθεί   και   στο   f.b.   μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου